Sitting Pretty Styles

November 30, 2011

SITTING PRETTY STYLES: SEQUINS

November 23, 2011

SITTING PRETTY STYLES: PRINTED LEGGINGS

November 17, 2011

SITTING PRETTY STYLES: THE BARBOUR JACKET

November 10, 2011

SITTING PRETTY STYLES: THE FAUX FUR COLLAR

October 27, 2011

SITTING PRETTY STYLES: HALLOWEEN

October 20, 2011

SITTING PRETTY STYLES: FAUX LEATHER SHORTS

October 13, 2011

SITTING PRETTY STYLES: THE MIDI SKIRT